Parking mesta u Beogradu


VrstaOstalo Broj prodaje1
AdresaTakovska 31 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV-1404/2019 dana 04.02.2020. godine.

Datum javne prodaje05.03.2020. Poverilac / ProdavacHalkbank ad Beograd
Kontakt telefon

011/204-18-72 i 011/204-19-56

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Garaža, parking mesto donje, broj posebnog dela 3, površine 11,5m, u suterenu stambeno-poslovne zgrade na adresi Takovska 31, na KP br. 2629 KO Stari Grad, upisano u LN 539 KO Stari Grad, procenjene vrednosti 763.558,25 dinara;
- Garaža, parking mesto donje, broj posebnog dela 4, površine 11,5m, u suterenu stambeno-poslovne zgrade na adresi Takovska 31, na KP br. 2629 KO Stari Grad, upisano u LN 539 KO Stari Grad, procenjene vrednosti 763.558,25 dinara.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 05.03.2020. godine, u 10.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u zemunu, Ul. Stevana Markovića 8/2.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.