Stambeno poslovna zgrada u Petrovaradinu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaPreradovićeva 25 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-349/2018 dana 11.02.2020. godine.

Datum javne prodaje03.03.2020. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

011/201-50-79

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno poslovna zgrada, broj zgrade 2, na kat. parc. br. 897 u ul. Preradovićevoj broj 25, koja je upisana u LN br. 139 KO Petrovaradin, bruto površine 147m2, pri čemu se prodaje 228/268 dela nepokretnosti obzirom da je na tom obimu udela ustanovljena hipoteka na osnovu koje se sprovodi izvršenje.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 7.818.529,00 dinara, a na zakaznom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod početne cene u iznosu od 100% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, odnosno 7.818.529,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 03.03.2020. godine sa početkom u 13,00 časova, a koje će se održati u kancelariji javnog izvršitellja imenovanog za područje Višeg suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu, Slobodan Živanov, ulica Futoška br. 20, sprat V, stan 26, Novi Sad.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.