Zemljište u Velikoj Plani


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Trnovče OpštinaVelika Plana
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandar Trebovca u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje23.09.2021. Poverilac / ProdavacProCredit Bank
Kontakt telefon

063/641-752

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

ProCredit Bank A.D. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandar Trebovca u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbedjenju, oglašava prvu javnu prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku.

Karakteristike i opis nepokretnosti:

Njiva 3.klase potes Tabla8 , kat. parcela 3651 , površine 31a76m2, procenjena vrednost 190,000.00 dinara.
Njiva 2.klase potes Tabla8 , kat. parcela 3652 , površine 44a25m2, procenjena vrednost 260,000.00 dinara.
Njiva 3.klase,njiva 4 klase potes Tabla33 , kat. parcela 4121 , površine 36a15m2 , procenjena vrednost 212,000.00 dinara.
Njiva 1.klase potes Tabla48 , kat. parcela 4253 , površine 75a00m2 , procenjena vrednost 530,000.00 dinara. Sve upisano u LN br 649 KO Trnovče.

Prvo ročište održaće se , dana 23.09.2021god. sa početkom u 14.00 časova,u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca, Trg Republike 10 Smederevo.

Pravo na učešće u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja:

prethodno polože jemstvo u visini od 10% od utvrdjene tržišne vrednosti nepokretnosti, i prilože dokaz o položenom jemstvu na javnom nadmetanju.

lica koja učestvuju jemstvo uplaćuju na račun javnog izvršitelja 160-413170-32 u predmetiu poslovni broj (poziv na broj ) 3И.ИВ-61/2019.

Na zakazanom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod 70% od procenjene vrednosti.

Sve dodatne informacije na brojeve telefona: Bojan Tresač 063/641-752.