Porodična stambena zgrada u Kljajićevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaOktobarske revolucije 48 OpštinaSombor
Cena EUR*8.969 € Jemstvo1.794 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje07.10.2020. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Branislav Dardić,u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd donosi sledeći zaključak.

Oglašava se DRUGA JAVNA PRODAJA putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 3110 KO Kljajićevo i to:

-parcela broj 1883,porodična stambena zgrada pod brojem zgrade 1,broj etaže Pr1,površine 1a07m2 sa pomoćnom zgradom pod brojem 2,etaža Pr1,površine 1a 27m2,u Ulici Oktobarske revolucije broj 48.
-pomoćna zgrada,broj zgrade 3,broj etaža PR 1,Ul.Oktobarske revolucije,izgrađena na parceli broj 1883,površine 7m2,zemljište u građevinskom području.
-parcela broj 1883,ukupne površine 8a 23m2,zemljište u građevinskom području.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 2.116.771,20 dinara a početna cena ne može biti niža od 50% utvrđene vrednosti nepokretnosti što iznosi 1.058.385,60 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 07.10.2020.godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji ovog Javnog izvršitelja u Vrbasu,Ul.Ive Lole Ribara br.3.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun Javnog izvršitelja broj:340-13002207-16 koji se vodi kod ERSTE BANK ad Novi Sad,sa pozivom na broj И.И.511/2019.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi Javnom izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja javne prodaje,a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu RAIFFEISEN BANCI AD Beograd na kontakt tel.063/1063-872,011/220-8824.