Ratkovo - porodična stambena sa pomoćnom zgradom


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Ratkovo OpštinaOdžaci
Cena EUR*5.022 € Jemstvo1.004 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I. 324/2018 dana 15.06.2020. godine.

Datum javne prodaje15.07.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/64 885-39-19; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1 na kat. parc. br. 640, upisana u LN br. 1312 KO Ratkovo;
Pomoćna zgrada broj 2 na kat. parc. br. 640, upisana u LN br. 1312 KO Ratkovo;

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.185.200,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 592.600,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 15.07.2020. godine sa početkom u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Vrbasu, Ive Lole Ribara br 3.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.