Mačvanska Mitrovica - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaMiloša Obilića 26 OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*35.100 € Jemstvo3.510 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61, prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, ul. Miloša Obilića 26, površine u gabaritu 80 m2, spratnosti Pr+1Sp, izgrađena na kat. parceli br. 1016, upisana u list nepokretnosti br. 958 KO Mačvanska Mitrovica, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica br. 952-02-13-097-10811/2019 od 26.08.2019. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 35.100,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.