Vrnjačka Banja - jednosoban stan


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaVuka Karadžića 12 OpštinaVrnjačka Banja
Cena EUR*27.900 € Jemstvo2.790 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 011/302-75-59, 069/885-35-61, 064/885-32-75, 064/885-39-19; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, spratnosti Pr+2Sp, broj zgrade 3, ulaz broj 1, broj posebnog dela 2, ul. Vuka Karadžića 12, površine 32 m2, na kat. parceli br. 622/23, upisan u list nepokretnosti br. 5945 KO Vrnjčka Banja, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Vrnjačka Banja br. 952-02-12-40/2018 od 27.09.2019. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 27.900,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.