Poljoprivredno zemljište u Subotici


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Palić OpštinaSubotica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje03.04.2020. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

024 /551-489

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se druga prodaja putem javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti:

1) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12374 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 3 ha 14 a 21 m2, katastarska parcela 4835/4. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 4.084.730,00 dinara;
2) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 12 a 93 m2, katastarska parcela 4835/6. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.581.020,00 dinara;
3) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 55 m2, katastarska parcela 4835/7. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.700,00 dinara;
4) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 57 m2, katastarska parcela 4835/8. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.980,00 dinara;
5) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 52 m2, katastarska parcela 4835/9. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.280,00 dinara;
6) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 50 m2, katastarska parcela 4835/10. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.000,00 dinara;
7) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 53 m2, katastarska parcela 4835/11. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.420,00 dinara;
8) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 56 m2, katastarska parcela 4835/12. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.840,00 dinara;
9) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 52 m2, katastarska parcela 4835/13. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 1.407.280,00 dinara;
10) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 53 m2, katastarska parcela 4835/14. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 955.035,00 dinara;
11) Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u LN 12883 K.O. Palić kao poljoprivredno zemljište, voćnjak druge klase, potes Hajdukovo, površine 1 ha 00 a 57 m2, katastarska parcela 4835/15. Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena zaključkom postupajućeg javnog izvršitelja iznosi 955.415,00 dinara, a ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 13ha 31 a 99 m2 i ukupna procenjena vrednost iznosi 17.428.700,00 dinara.

NEPOKRETNOSTI SE PRODAJU KAO CELINA, u slučaju da imaoci prava preče kupovine ne učestvuju na javnom nadmetanju.

Javno nadmetanje održaće se dana 03.04.2020. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Javnog izvršitelja Bojana Tovarišića, ul Pavla Štosa 6/1 u Subotici.

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Na javnom nadmetanju kao ponudioci mogu da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do obajvljivanja javnog nadmetanja. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja 340-13004014-27, koji se vodi kod ERSTE BANK ad Novi Sad, u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti neposredno do objavljivanja javnog nadmetanja, sa pozivom na broj predmeta i svrhom uplate: Jemstvo.

Za sve detalje prodaje OBAVEZNO konsultovati dokument koji se nalazi na sledećem linku „Zaključak o prodaji“

Za dodatne informacije o prodaji obratiti se nadležnom javnom izvršitelju Bojanu Tovarišiću iz Subotice (024 / 551-489).

Nema komentara