Novi Sad - stambeni objekat


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Petrovaradin OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*43.933 € Jemstvo6.276 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 871/19 dana 10.03.2020. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs, ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambena zgrada na parc. br. 887 u ul. Kačićevoj broj 3, opisano u A listu kao zk. Telo 2, pod rednim brojem 2, upisano u ZKUL br. 2155 KO Petrovaradin, što u prirodi predstavlja porodičnu stambenu zgradu, broj zgrade 1, broj etaža 1PR, ul. Viktora Novaka 3, na kat. parc. br. 887, upisano u LN br. 4233 KO Petrovaradin.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 7.405.839,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.