Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u Boljevcima


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaBraće Gavrajić 64 OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*14.000 € Jemstvo1.400 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje18.06.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

064/896-01-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. kao izvršni poverilac, upoznaje zainteresovana lica da je za dan 18.06.2020. u 14:00 časova u prostorijama javnog izvršitelja Marka Vukićevića, na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 165a, zakazana aukcijska prodaja nepokretnosti - porodične stambene zgrade br. 1, površine 64 m2, u Boljevcima, ul. Braće Gavrajić br. 64, postojeća na kat.parceli br. 1275, upisana u list nepokretnosti br. 2147 KO Boljevci, po početnoj ceni od 14.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti i o tome dostavila dokaz javnom izvršitelju. Jemstvo se polaže na račun javnog izvršitelja broj 105 – 8737 – 08 koji se vodi kod AIK BANKA A.D. Beograd sa napomenom za učešće u javnom nadmetanju u predmetu 10II 112/2018.

Javni izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 03.06.2020. u periodu od 10:00 do 12:00 ( uz obaveznu prethodnu prijavu najkasnije dva dana pre zakazanog razgledanja na mail: izvrsenje@gmail.com )

Za više informacija možete kontaktirati punomoćnika Vojvođanske banke a.d. izvršnog poverioca, na broj 064/896-01-05.