Zemljište u Banatskoj Subotici


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Banatska Subotica OpštinaBela Crkva
Cena EUR*6.538 € Jemstvo934 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 326/2017 dana 11.05.2020. godine.

Datum javne prodaje09.06.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poljoprivredno zemljište označeno kao njiva 4. klase, površine 1ha17a24m2, katastarska parcela 563, opisano i upisano u list nepokretnosti 202, Banatska Subotica.

Procenjena vrednost iznosi 1.102.150,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 09.06.2020. godine, u 14.30 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera u Pančevu, Ul. Nikole Tesle 15.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.