Zemljište u Laništu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Lanište OpštinaJagodina
Cena EUR*2.022 € Jemstvo289 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 205/17 od 29.04.2020. godine

Datum javne prodaje15.06.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Njiva 5. klase na kp. br. 1775 КO Lanište, koja se nalazi u potesu Veliko brdo, površine 35 ari, vrsta zemljišta - šumsko zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, udeo 1/1, sve upisano u listu nepokretnosti br. 227 КO Lanište, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od 143.985,89 dinara;
- Šuma 3. klase na kp. br. 1775 КO Lanište, koja se nalazi u potesu Veliko brdo, površine 47 ari i 85m2, vrsta zemljišta - šumsko zemljište, vrsta prava svojina, oblik svojine privatna, udeo 1/1, sve upisano u listu nepokretnosti br. 227 КO Lanište, procenjene tržišne vrednosti u iznosu od 196.849,28 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 70% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 15.06.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi sedišta postupajućeg javnog izvršitelja: Paraćin, Tome Živanovića 39, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.