Vikend kuća „VILA PEĐA“ sa pripadajućim zemljištem u Čajetini - Zlatibor


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Čajetina OpštinaČajetina
Cena EUR*374.695 € Jemstvo74.939 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje11.06.2020. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/202-88-88

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Vikend kuća, broj zgrade 1 postojeća na katastarskoj parceli br. 4578/243 KO Čajetina, bruto površine pod osnovom objekta 204m2, usvojene neto površine objekta (Su+Pr+2+Pk) 840.41m2, sa odoborenjem za upotrebu upisan u list nepokretnosti broj 4823 KO Čajetina sa prenosom prava svojine na katastarskoj parceli 4578/243 KO Čajetina ukupne površine 7a 50m2.

Utvrđena vrednost predmetnog stana iznosi 88.427.980,80 dinara.

Početna cena na prvoj javnoj prodaji čini 50% od procenjene vrednosti i iznosi 44.213.990,40 dinara.

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila jemstvo koje iznosi 1/10 od utvrđene vrednosti nepokretnosti – stana – 8.842.798,08 dinara.

Usmeno i javno nadmetanje održaće se dana 11.06.2020. godine u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića u Užicu u ul. Momčila Tešića br. 14, I sprat, stan 4, 31000 Užice sa početkom u 14.00 časova.

Napomena:

Zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu da se obrate na e-mail marko.savic@aikbanka.rs kao i da na iste e-mailove dostave svoje neformalne ponude koje će AIK Banka uzeti u razmatranje samo u slučaju da javna prodaja bude bezuspešna tj. u slučaju da dođe do prodaje neposrednom pogodbom.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti visinu ponuđene cene.