Objekti mlina sa zemljištem u Zrenjaninu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Zrenjanin OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; 062/223-556; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom predmetu posl.br. I.I-515/2017, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Željkom Kesić iz Zrenjanina, protiv izvršnog dužnika, na osnovu Zaključka I.I-515/2017 od 18.05.2020. godine, oglašava prodaju putem neposredne pogodbe objekata mlina sa pripadajućim i pratećim zemljištem, i to:

• Broj parcele: 821/22, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broj dela 1, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, površine 171 m2, na kojoj izvršni dužnik ima prava svojine 1/1 dela;
• Broj parcele: 821/22, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broj dela 2, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, površine 46 m2, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine 1/1 dela;
• Broj parcele: 821/22, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broj dela 1, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 171 m2, poljoprivredno zemljište, na kome uzvršni dužnik ima pravo korišćenja 1/1 dela;
• Broj parcele: 821/22, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broj dela 2, zemljište pod zgradom i drugim objektom, površine 46 m2, poljoprivredno zemljište, na kome izvršni dužnik ima pravo korišćenja 1/1 dela;
• Broj parcele: 821/22, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broj dela 3, njiva 1. klase, površine 4283 m2, poljoprivredno zemljište, na kome izvršni dužnik ima pravo korišćenja u 1/1 dela;
• Broj parcele: 821/23, Potes/Ulica: Ara. Poprečne oranice, broje dela 1, njiva 1. klase, površine 1500 m2, poljoprivredno zemljište, na kome izvršni dužnik ima pravo korišćenja u 1/1 dela.

Javni izvršitelj je utvrdio tržišnu cenu predmetnih nepokretnosti ukupno u iznosu od 11.822.948,82 dinara, s tim da se cena nepokretnosti slobodno ugovara.