Zemljište u Melencima


VrstaZemljište Broj prodaje2
AdresaKO Melenci OpštinaZrenjanin
Cena EUR*944 € Jemstvo189 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje20.07.2020. Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

023/600-380, 023/604-165 i 064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Opis nepokretnosti:

• Broj parcele 9527 potes Peskara, njiva 2.klase površine 4a 54m2, List nepokretnosti broj 2781 KO Melenci, obim udela 1/1
• Broj parcele 9528 potes Peskara, vinograd 2.klase površine 10a 61m2, List nepokretnosti broj 2781 KO Melenci, obim udela 1/1
• Broj parcele 9529 potes Peskara, njiva 2.klase površine 16a 40m2, List nepokretnosti broj 2781 KO Melenci, obim udela 1/1
• Navedene nepokretnosti udaljene su oko 21,5km od Zrenjanina i oko 34,5 km od Kikinde

Utvrđena vrednost svih navedenih nepokretnosti iznosi ukupno: 222,000.00 RSD (cca 1,887.76 EUR).

Početna cena na 2.javnom nadmetanju (50% utvrđene vrednosti nepokretnosti): 111,000.00 RSD (cca 943.88 EUR).

Uputstvo o prodaji:
• Nepokretnosti se prodaju na drugom usmenom i javnom nadmetanju, zakazanom za 20.07.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu Dragana Nikolića, u ul.Vojvode Petra Bojovića br. 21 sprat 3, stan 57 Zrenjanin

• Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na račun javnog izvršitelja broj 330-15007967-96 koji se vodi kod Credit Agricole Banka Srbija A.D. Novi Sad polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene (utvrđene) vrednosti

• Kontakt telefoni javnog izvršitelja Dragana Nikolića: 023/600-380; 023/604-165

• Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole.rs, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.