Poljoprivredno zemljište u Ribaru


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Ribare OpštinaJagodina
Cena EUR*8.776 € Jemstvo1.254 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 616/17 dana 15.06.2020. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Njiva 1. klase, površine 30ar50m2, na kp.br. 3539/1 KO Ribare, potes Livade, vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište, vrsta prava: svojina, oblik svojine: privatna, obim udela 1/1 izvršnog dužnika, upisana u Prepis lista nepokretnosti broj 1938 KO Ribare, sa uknjiženim teretom koji se odnosi na ovaj postupak izvršenja, te koji se ima brisati po okončanju ovog postupka izvršenja.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.479.384,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Nema komentara