Stambeni objekat u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKotorska 44 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*38.293 € Jemstvo5.470 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje17.07.2020. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

021/521-340 i 021/526-371

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se PRVA javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

- Porodična stambena zgrada, br zgrade 1, površine u gabaritu 122 m2, sagrađena na katastarskoj parceli broj 6372, ul Kotorska br 44, Novi Sad, upisana u list nepokretnosti broj 4448 KO Novi Sad 2;

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 6,455,100.00 dinara a početna cena na prvoj javnoj prodaji čini 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti i iznosi 4,518,570.00 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 17.07.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji izvršitelja Vujadina Masnikose u Novom Sadu ul Radnička br 13, te se zaključkom Javnog izvršitelja br I.I 305/2019 od 17.06.2020. pozivate na prodaju.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja broj: 310-208042-88 koji se vodi kod NLB Banka ad Beograd sa pozivom na broj I.I 454/2019.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, što je izvršni dužnik dužan omogućiti.

Za sve detalje prodaje obavezno pogledati Zaključak na sledećem linku: "Zaključak o prodaji".

Za dodatne informacije obratiti se direktno postupajućem javnom izvršitelju preko sledećih kontakt podataka:
Br telefona: 021/521-340, 021/526-371,
E MAIL: NSIZVRSITELJ@YAHOO.COM

Nema komentara