Kragujevac - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaZadrugarska 87 OpštinaKragujevac - grad
Cena EUR*19.431 € Jemstvo3.239 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-5847/19 dana 17.06.2020. godine.

Datum javne prodaje15.07.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02; eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN 4654 KO Kragujevac III:

- Porodična stambena zgrada broj 1, Pr-1, površine 53m2, na adresi Zadrugarska 87, na KP br. 6934;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, broj dela 1, površine 53m2, na adresi Zadrugarska, na KP br. 6934;
- Voćnjak 3. klase, brojd ela 2, površine 1016m2, na adresi Zadrugarska, na KP br. 6934.

Procenjena vrednost iznosi 3.821.450,13 dinara, a početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 15.07.2020. godine u 11 časova, u kancelariji javnog izvršitelja u Kragujevcu, Ul. Milovana Gušića 38b.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.