Novi Sad - poslovni objekat


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaTicanova 2 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*68.871 € Jemstvo11.479 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I IV 735/19 dana 20.07.2020. godine.

Datum javne prodaje10.08.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnost upisana u LN br. 2572 KO Novi Sad 2, Ul. Ticanova br. 2, pod parcelnim brojem 1841, zemljište pod objektima i uz objekte ukupne površine 602m2, poslovni objekat broj 2, u površini od 90m2, poslovna zgrada br. 3, u površini od 135m2, procenjene vrednosti 13.544.676,90 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti i iznosi 8.126.806,14 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 10.08.2020. godine sa početkom u 13,00 časova, a koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Novom Sadu i Osnovnog suda u Novom Sadu, Slobodan Živanov, ul. Futoška br. 20, sprat V, stan 26, Novi Sad.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.