Stambeni objekti i zemljište u Čeneju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Čenej OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*274.467 € Jemstvo54.893 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 349/18 dana 28.07.2020. godine.

Datum javne prodaje25.08.2020. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

011/201-50-79

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Nepokretnosti upisane u LN 4456 KO Čenej:
- Broj parcele 2508/5, potes Rivica, zemljište pod zgradom-objektom, površine 49m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Broj parcele 2508/5, potes Rivica, njiva 1. klase, površine 1ha73a24m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Broj parcele 2508/5, potes Rivica, njiva 3. klase, površine 1ha63a85m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Pomoćna zgrada, broj parcele 2508/5, broj zgrade 1, površine 49m2, broj etaža Pr1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes Rivica, koji se nalazi u privantoj svojini vlasnika odnosno držaoca koji nije utvrđen sa obimom 1/1;

2. Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 3723 KO Čenej;
- Broj parcele 2507/1, potes Rivica, njiva 1, klase, površine 37a95m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 1/2, i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 1/2;
- Broj parcele 2507/1, potes Rivica, njiva 3, klase, površine 3a69m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 1/2, i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 1/2;

3. Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 3672 KO Čenej;
- Broj parcele 2508/4, broj zgrade 1, potes Rivica, zemljište pod zgradom-objektom, površine 3a48m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420;
- Broj parcele 2508/4, broj zgrade 2, potes Rivica, zemljište pod zgradom-objektom, površine 99m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela dužnika 2. reda;
- Broj parcele 2508/4, broj zgrade 3, potes Rivica, zemljište pod zgradom-objektom, površine 1a03m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Broj parcele 2508/4, broj zgrade 1, potes Rivica, njiva 1. klase, površine 89a74m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Broj parcele 2508/4, broj zgrade 1, potes Rivica, njiva 1. klase, površine 89a74m2, u obimu udela izvršnog dužnika 1. reda 11484/57420 i obimu udela izvršnog dužnika 2. reda 11484/57420;
- Porodična stambena zgrada, broj parcele 2508/4, broj zgrade 1, površine 3a48m2, br. etaža Pr1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes Rivica;
- Porodična stambena zgrada, broj parcele 2508/4, broj zgrade 2, površine 99m2, br. etaža Pr1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes Rivica;
- Pomoćna zgrada, broj parcele 2508/4, broj zgrade 3, površine 1a03m2, br. etaža Pr1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes Rivica;
- Porodična stambena zgrada, broj parcele 2508/4, broj zgrade 4, površine 1a99m2, br. etaža Pr1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, potes Rivica;

Procenjena vrednost iznosi 64.774.238,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.08.2020. godine sa početkom u 12,00 časova, a koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu, Slobodan Živanov, Futoška br. 20, sprat V, stan 26, Novi Sad.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.