Stanovi i montažni lokal u Zemunu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Zemun OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 281/2019 dana 24.07.2020. godine.

Datum javne prodaje25.08.2020. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. 10/48 idealnih delova nepokretnosti i 6/48 idealnih delova nepokretnosti, što predstavlja stan u dvorišnom delu prizemne etaže zgrade katastarski broj 1, u Ul. Bežaniskoj 7, korisne površine 108m2, sa pripadajućim podrumom površine 47m2, ostavom iz pasaža površine 0,60m2, i pravom svojine na parcelii 995 KO Zemun, sa zajedničkim obimom udela uz napomenu da stan nije uknjižen kao poseban deo zgrade broj 1, procenjene vrednosti 12.230.400,00 dinara;
2. Montažni lokal u haustoruzgrade katastarski broj 1, na parceli broj 995 KO Zemun, bruto površine 8m2, lokal nije uknjižen u listu nepokretnosti broj 1842, procenjene vrednosti 329.280,00 dinara;
3. 36/192 idealnih delova i 16/192 delova, što predstavlja stan u levom delu prizemne etaže zgrade katastarski broj 1, na parceli broj 65 KO Zemun, ukupne površine 78m2, u Ul. u Zemunu, Karamatinoj 37, procenjene vrednosti 5.703.600,00 dinarra.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 25.08.2020. godine u 10 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića, Ul. Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd - Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj II 281/2019”.