Poslovni prostor u Požegi


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKnjaza Miloša 58 OpštinaPožega
Cena EUR*22.315 € Jemstvo3.188 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka ИИв 361/2019 dana 17.07.2020. godine.

Datum javne prodaje14.08.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

031/525-751 i 066/809-00-93

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja poslovnog prostora površine 160m2 u ulici Knjaza Miloša 58. Objekat poslovnih usluga broj zgrade 1, broj etaže pr1, površine 160m2, potes Bare na katastarskoj parceli 1568/35 KO Požega.

Procenjena vrednost: 3.761.600,00 dinara.

Početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti tj 2.633.120,00 dinara.

Prodaja(Licitacija) gore navedenih nepokretnosti biće održana 14.08.2020. u 12:00h u kancelariji javnog izvršitelja Milana Lojaničića, u ulici Petra Ćelovića 20, 2 sprat, stan 6, 31002 Užice.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo u iznosu 1/10 ukupne utvrđene vrednosti nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate što u ovom slučaju iznosi 376.160,00 dinara. Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalne Banke ad Beograd sa pozivom na broj ИИ 316/2019 sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Kontakt Javnog izvršitelja: 031 –525-751 –Javni izvršitelj Milan Lojaničić.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte broj: 066/809-00-93.

Nema komentara