Paraćin - porodična stambena zgrada sa zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaVidovdanska 71A OpštinaParaćin
Cena EUR*29.243 € Jemstvo4.178 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 126/2019 dana 24.07.2020. godine.

Datum javne prodaje18.08.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Porodična stambena zgrada, površine 63m2 u gabaritu, br. etaža pr. 1, br. zgrade 1, kp.br. 5223, Vidovdanska br. 71A, upisano u LN br. 1395 KO Paraćin;
2. Vinograd 1. klase, površine 1a61m2, kp.br. 650, potes Staro Lozje, upisano u LN br. 628 KO Gornje Vidovo 2;
3. Vinograd 1. klase, površine 2a20m2, kp.br. 684/2, potes Staro Lozje, upisano u LN br. 628 KO Gornje Vidovo;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 4.929.615 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 3.450.730,50 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 18.08.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u kancelariji javnog izvršistelja u Svilajncu, ulica Svetog Save br. 10.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.