Crna Bara - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. JNA OpštinaČoka
Cena EUR*1.594 € Jemstvo478 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 14/20 dana 05.10.2020. godine.

Datum javne prodaje02.11.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs; ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Njiva 2. klase, ulica JNA, površine 14a53m2, na KP br. 167, upisano i list enpokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 1, ulica JNA, površine 2a09m2, na KP br. 168, upisano u list nepokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Zemljište pod zgradom-objektom, broj zgrade 2, ulica JNA, površine 1a36m2, na KP br. 168, upisano u list nepokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Zemljište uz zgradu-objekat, ulica JNA, površine 3a75m2, na KP br. 168, upisano u list nepokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Njiva 2. klase, ulica JNA, površine 5a90m2, na KP br. 167, upisano i list enpokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža 1Pr, Ul. JNA 3, na KP br. 168, upisano u list nepokretnosti 108 KO Crna Bara;
- Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, broj etaža 1Pr, Ul. JNA, na KP br. 168, upisano u list nepokretnosti 108 KO Crna Bara;
Sve upisnao u LN 108 KO Crna Bara, udeo 1/1, procenjene vrednosti 376.209,00 dinara.

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.

Oglašava se drugo elektronsko javno nadmetanje za dan 02.11.2020. putem portala eaukcija.sud.rs. Vreme davanja ponuda traje u periodu od 09,00 do 13,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.