Poslovna zgrada u Zemunu - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Zemun OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. Ii 68/20 dana 11.09.2020. godine.

Datum javne prodaje02.10.2020. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/320-46-57 i 060/223-90-86

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuju se uslovi prodaje na prvom javnom nadmetanju, nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika PUBLIC PARTNERSHIP CONSULTING DOO, MALA PRUGA br. 8, 11080 Beograd Zemun, MB: 20948345, PIB: 108186837 i to predmetna prodaja – nepokretnosti:

- poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost-proizvodni i komercijalni centar, spratnost 1PR+1SP, broj zgrade 6, na potesu naselje Zemun polje, Mala pruga, izgrađeno na kat. parc 307/9, površine objekat u osnovi je 2.095 kvm, bruto površine 4.190 kvm, sve upisano u list nepokretnosti КO 1296 Zemun polje.

Predmetnu nepokretnost koristi pravno lice ORION TELEКOM DOO, MB: 17309013, PIB: 100066385, što je konstatovano izlaskom na teren prilikom utvrđivanja vrednosti nepokretnosti, sa navodom da se radi o zakupcu.

Javni izvršitelj konstatuje da na dan donošenja ovog zaključka a nakon izvršenog uvida u elektronsku evidenciju katastra nepokretnosti, ne postoji upisano pravo zakupa na predmetnoj nepokretnosti opisanoj u stavu I.

Zaključkom Ii 68/20 od 08.09.2020. godine, javni izvršitelj Mihailo Dragović iz Beograda utvrdio je tržišnu vrednost nepokretnosti iz stava I ovog zaključka u iznosu od 1.520.000 evra, procena je izvršena dana 18.08.2020. godine.

PRVO ELEКTRONSКO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 02.10.2020. godine, na portalu elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 9 do 13 časova, a početna cena predmetne nepokretnosti na prvom elektronskom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Vreme davanja ponuda traje najduže četiri sata, u periodu od 9 do 13 časova.

Licitacioni korak na elektronskom javnom nadmetanju iznosi 10% od početne cene nepokretnosti.

Pravo učešća na elektronskom javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovani korisnici na portalu elektronskog javnog nadmetanja i koja polože jemstvo u visini od 15% procenjene vrednosti nepokretnosti, najkasnije dva dana pre održavanja elektronskog javnog nadmetanja.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti koja se prijave do 17.09.2020. godine elektroniskim putem na mail mihailo@izvrsiteljdragovic.rs do 17 časova, omogućiće se razgledanje nepokretnosti na dan 18.09.2020. godine u 11 časova.