Prodaja nepokretnosti Slovački Aradac


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Slovački Aradac OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.09.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

023/566-173

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

OPIS NEPOKRETNOSTI: parc. br. 1840 mlekare njiva 3 klase površine od 5317 m2 K.O. Slovački Aradac, vlasništvo izvršnog dužnika sa udelom 1/1 i parc. br. 6534 tonja njiva 5 klase površine od 3159 m2 K.O. Slovački Aradac, vlasništvo izvršnog dužnika sa udelom 1/1.
UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST:
- utvrđena vrednost nepokretnosti parc. br. 1840 K.O. Slovački Aradac iznosi 565.000,00 dinara a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti odnosno iznosi na prvom javnom nadmetanju ukupno 395.000,00 dinara;
- utvrđena vrednost nepokretnosti parc. br. 6534 K.O. Slovački Aradac iznosi 141.000,00 dinara a početna cena čini 70% od procenjene vrednosti odnosno iznosi na prvom javnom nadmetanju 98.700,00 dinara

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 29.09.2020 godine u 10,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Željka Kesića u Zrenjaninu u ul. Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića br. 15 ( sprat treći ).

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti za obe nepokretnosti, ispod kojeg iznosa se predmetna nepokretnost ne može prodati i ista predstavlja utvrdjenu vrednost za nadmetanje.

Učesnici javnog nadmetanja dužni su prethodno uplatiti iznos od 10% od utvrđene vrednosti svake predmetne nepokretnosti na ime jemstva u depozit javnog izvršitelja broj 205-210319-19 sa pozivom na broj I.Iv. 141/18, te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

Razgledanje predmetne nepokretnosti biće dozvoljeno dana 28.09.2020 godine. Lice koje je zainteresovano za razgledanje dužno je da se najavi javnom izvršitelju putem telefona 023/600-529 najkasnije dana 25.09.2020 godine i da uplati iznos od 2.640,46 dinara na račun javnog izvršitelja br. 205-210315-31 sa pozivom na broj I.I. br. 141/18.

Lice sa najpovoljnijom ponudom dužno je da položi cenu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata prodaje na namenrski račun javnog izvršitelja br. 205-210319-19 sa pozivom na broj I.I. br. 141/18.

Ako najpovoljniji ponudilac s javnog nadmetanja ne plati ponudjenu cenu u roku zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i stvar dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka plaćanja punuđene cene i tako redom dok se ne iscrpe svi ponudioci.

Na javnom nadmetanju, obavezno je nošenje maske.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu Zoran Trninić na br. Telefona 023/566-173.