Zgrada poslovnih usluga i zemljište u Čitluku


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Čitluk OpštinaKruševac
Cena EUR*48.877 € Jemstvo9.811 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-03; 069/333-02-24; workout@b2kapital.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Zemunska 47, u izvršnom postupku posl.br.I.I-1605/2019, koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Petrom Musturom iz Kruševca, po predlogu izvršnog poverioca B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, na osnovu Zaključka I.I-1605/2019 od 15.09.2020. godine, oglašava drugu javnu prodaju sledeće nepokretnosti, i to:

• Zgrada poslovnih usluga – USLUŽNA DELATNOST – POLJ. APOTEKA I OSTAVE, br. zgrade 1, površine u gabaritu 405m2, spratnosti Pr, kat. parcela 1027, List nepokretnosti 1458, KO Čitluk,
• Kat. parcela 1027, površine 405m2, ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM, broj zgrade 1, List nepokretnosti 1458, KO Čitluk,
• Kat. parcela 1027, površine 500m2, ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT, List nepokretnosti 1458, KO Čitluk,
• Kat. parcela 1027, površine 3108m2, NJIVA 3. KLASE, List nepokretnosti 1458, KO Čitluk,

Predmetnu nepokretnost koristi izvršni dužnik.Na nepokretnosti ne postoje stvarne i lične službenosti niti stvarni tereti koje kupac preuzima nakon prodaje.

Procenjena vrednost nepokretnosti prema tržišnoj ceni na dan 05.03.2020. godine iznosi 98.111 EUR.

Početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 5.767.523,81 dinara, odnosno 50% procenjene vrednosti nepokretnosti.