Porodična stambena zgrada u 1/2 udela u Jagodini


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaMilana Nikolića 10 OpštinaJagodina
Cena EUR*6.976 € Jemstvo997 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I I 726/2018 dana 02.10.2020. godine.

Datum javne prodaje02.11.2020. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1/2 idealnih delova porodične stambene zgrade broj 1, kućni broj 10, spratnosti Pr+Pk površine 134 m2;
1/2 idealnih delova pomoćne zgrade broj 2, spratnosti Pr, površine 134 m2;
1/2 idealnih delova prava svojine zemljišta na KP br. 1964/3 površine 360m2, sve u naselju Gornja Malla Ribare, Jagodina, Ul. Milana Nikolića 10.

Procenjena vrednost iznosi 1.175.900,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 02.11.2020. godine u 11 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića, Ul. Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd-Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj II 726/2018”.