Prodaja fabričkih hala u Somboru


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Sombor OpštinaSombor
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodaje18.11.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

063/531-846

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Somboru, poslovni broj St 12/2016 od 26.09.2016. o sprovođenju stečajnog postupka bankrotstvom stečajnog dužnika, DOO ZASTAVA SPECIJALNI AUTOMOBILI SOMBOR, u stečaju Konjićeva br. 86, matični broj 08234477 oglašava prodaju imovinskih celina br.1-3 i stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda.

Prodaja će biti održana dana 18.11.2020. godine u 12,00 časova adresi: Bulevar Mihajla Pupina br. 10, V sprat, Novi Sad.

1. CELINA 1
Deo poslovno-proizvodnog kompleksa sa pratećom opremom, na adresi Konjićeva br.86 , Sombor i to:
• 17 građevinskih objekata izgrađenih na parceli 626/2 KO Sombor
• 2 građevinska objekta, izgrađeni na parceli br. 626/2, vanknjižno vlasništvo
• Tehnološka oprema
• Kancelarijska oprema, alat, inventar
Procenjena vrednost iznosi 317.885.844,00 dinara, a depozit iznosi 63.577.169,00 dinara;
2. CELINA 2
Deo poslovno-proizvodnog kompleksa sa pratećom opremom, na adresi Konjivićeva br.86, Sombor i to:
• 17 građevinskih objekata izgrađenih na parceli 626/1 KO Sombor
• Tehnološka oprema
• Kancelarijska oprema, alat, inventar
Procenjena vrednost iznosi 304.424.358,00 dinara, a depozit iznosi 60.884.872,00 dinara;
3.CELINA 3
Deo poslovno-proizvodnog kompleksa sa pratećom opremom na adresi Konjovićeva br.86, Sombor i to:
• 2 građevinska objekta izgrađeni na parceli 628 KO Sombor 1
• Oprema
Procenjena vrednost iznosi 112.757.564,00 dinara, a depozit iznosi 22.555.113,00 dinara;

Profaktura se mora preuzeti na adresi Sremska br.3, Novi Sad, svakog radnog dana u periodu od 9.00 do 15.00 časova uz obaveznu telefonsku najavu povereniku stečajnog upravnika ili pisanim zahtevom putem elektronske pošte. Krajnji rok za preuzimanje profakture, odnosnu uplatu i preuzimanju prodajne dokumentacije je do 09.11.2020. godine.

Predmet prodaje po celinama se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije svakim radnim danom od 9.00-15.00 časova a najkasnije do 11.11.2020. (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).

Zatvorene ponude se dostavljaju isključivo lično/direktno u prostorije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Beograd –Područna jedinica za stečaj u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 10, V sprat Novi Sad.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18.11.2020. do 11:45 časova

U razmatranje će se uzeti samo ponude u pisanoj formi dostavljene u zapečaćenim kovertama, sa naznakom „PONUDA - IMOVINSKA CELINA BR. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___-NE OTVARATI“ na koverti i nazivom stečajnog dužnika, a koje pristignu na naznačenu adresu do naznačenog vremena.