Novi Pazar - objekti i zemljište


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Novi Pazar; KO Sitniče OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.IV 74/2016 dana 25.09.2020. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Nepokretnosti;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, ostale zgrade - magacin prediva, br. zgrade 1, površine 6a39m2, Pr1, na KP br. 10897/23, Ul. Dimitrija Tucovića, LN 9089 KO Novi Pazar;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br. zgrade 2, površine 92m2, Pr1, na KP br. 10897/23, Ul. Dimitrija Tucovića, LN 9089 KO Novi Pazar;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br. zgrade 3, površine 49m2, Pr1, na KP br. 10897/23, Ul. Dimitrija Tucovića, LN 9089 KO Novi Pazar;
Procenjene vrendosti 44.793,00 evra;
2. Nepokretnosti;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, njiva 2. klase, površine 14a40m2, na KP br. 1565/10, potes Donja Požega, LN 361 KO Sitniče, procenjene vrednosti 40.320,00 evra;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, voćnjak 2. klase, površine 15a16m2, na KP br. 1569/1, potes Donja Požega, LN 361 KO Sitniče, procenjene vrednosti 42.448,00 evra;
- 1/1 idealnog dela nepokretnosti, njiva 2. klase, površine 11a41m2, na KP br. 1570/3, potes Donja Požega, LN 361 KO Sitniče, procenjene vrednosti 31.948,00 evra.

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti.