Objekti sa zemljištem u Sremskoj Mitrovici


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaUl. Rumski drum bb, KO Sremska Mitrovica OpštinaSremska Mitrovica
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 68/2019 dana 07.10.2020. godine.

Datum javne prodaje05.11.2020. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zemljište pod zgradom - objektom na kat. parc. br. 8276/20, potes/ulica Rumski drum, broj zgrade 1, površine 80m2, zemljište pod zgradom - objektom na kat. parc. br. 8276/20, potes /ulica Rumski drum, broj zgrade 2, površine 16m2 i njiva 1. klase, na kat.parc. br. 8276/20 potes/ulica Rumski drum površine 87a12m2, procenjene vrednosti 43.456,00 Eur-a;
2. Pomoćna zgrada, na kat. parc. br. 8276/20, potes/ulica Rumski drum, broj etaža Pr1, broj zgrade 1, površine 80m2, procenjene vrednsoti 45.120,00 Eur-a;
3. Pomoćna zgrada na kat. parc. br. 8276/20, potes/ulica Rumski drum, broj etaža Pr1, broj zgrade 2, površine 16m2, procenjene vrednosti 3.910,00 Eur-a;

Ponude za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca dostavljaju se postupajućem izvršitelju na adresu Inđija, Kralja Petra I br. 9, preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici, do dana 29.10.2020. godine u zatvorenoj koverti sa naznakom "ne otvarati".

Ročište za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca opisanih nepokretnosti zakazuj se za 05.10.2020. godine sa početkom u 14,00 časova na adresi sedišta javnog izvršitelja u Inđiji, Kralja Petra I br. 9, na koje se pozivaju izvršni poverilac, izvršni dužnik i sva zainteresovana lica koja stave svoje ponude do 29.10.2020. godine,

Nema komentara