Blace, Radomira Putnika 47, kuća 210+53m2


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaRadomira Putnika 47 OpštinaBlace
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje28.10.2020. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72; 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

-1/1 porodična stambena zgrada,objekat br.1 na k.p.br.6631 KO Blace,adresa Blace,Radomira Putnika br.47,površine 105 m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta,

-1/1 pomoćna zgrada,objekat br.2 na k.p.br.6631 KO Blace,ul.Radomira Putnika,površine 53m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta.
-Nepokretnosti su slobodne od lica i stvari.
-Na nepokretnostima nema prava trećih lica koja opstaju posle prodaje.
-Na nepokretnostima nema službenosti ni stvarnih tereta koje kupac preuzima.
-Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena je Zaključkom javnog izvršitelja И.И-110/2020 od 14.08.2020.godine i to:

-u iznosu od 7.254.000,00 dinara za nepokretnost 1/1 porodična stambena zgrada,objekat br.1 na k.p.br.6631 KO Blace,adresa Blace,Radomira Putnika br.47,površine 105 m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta,

-u iznosu od 1.320.000,00 dinara za nepokretnost 1/1 pomoćna zgrada,objekat br.2 na k.p.br.6631 KO Blace,ul.Radomira Putnika,površine 53m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta.

Prodaja nepokretnosti sprovešće se ELEKTRONSKOM JAVNOM NADMETANJU preko portala elektronske prodaje koji je dostupan na internet stranici:www.eaukcija.gov.rs i to dana 28.10.2020.godine sa početkom u 09.00 časova a zainteresovanim licima koja se u kancelariju javnog izvršitelja prijave do 22.10.2020.godine biće omogućeno razgledanje nepokretnosti dana 23.10.2020.godine u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Javno nadmetanje biće sprovedeno metodom nadmetanja uz utvrđeni licitacioni korak od 5% od početne vrednosti nepokretnosti s tim da će početna cena nepokretnosti na javnom nadmetanju biti 70% od procenjene vrednosti,odnosno :

–5.077.800,00 dinara 1/1 porodična stambena zgrada,objekat br.1 na k.p.br.6631 KO Blace,adresa Blace,Radomira Putnika br.47,površine 105 m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta,

–924.000,00 dinara za nepokretnost 1/1 pomoćna zgrada,objekat br.2 na k.p.br.6631 KO Blace,ul.Radomira Putnika,površine 53m2 u osnovi,spratnosti Pr+Sp/prizemlje i sprat/,upisana u LN br.2161 za navedenu katastarsku opštinu,sa pripadajućim zemljištem pod zgradom i zemljištem za redovnu upotrebu objekta.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo najkasnije dva dana pre održavanja javnog nadmetanja.

Jemstvo iznosi 15% procenjene vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo se uplaćuje na račun ministarstva koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje www.eaukcija.gov.rs.

Rok za plaćanje prodajne cene je 8 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.