Zgrada benzinske stanice u Leskovcu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Leskovac OpštinaLeskovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 2617/20 dana 13.10.2020. godine.

Datum javne prodaje03.11.2020. Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-73-76

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 2a11m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 2a28m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 1a33m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 24m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 30m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 48a47m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Ostale zgrade - cisterna za skladištenje goriva, br. zgrade 1, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Zgrada benzinske stanice, br. zgrade 3, spratnosti PR, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Ostale zgrade - stanica za tečni naftni gas, br. zgrade 4, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;
- Ostale zgrade - nadstrešnica, br. zgrade 5, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc. br. 12328 KO Leskovac;

Ukupna procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 76.201.000,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 53.340.700,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 03.11.2020. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja na kome se pristupa na adresi www.eaukcija.sud.rs sa početkom u 09,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 15% od procenjene vrednosti.