Stambeni objekat u Inđiji


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaHajduk Stanka 1 OpštinaInđija
Cena EUR*63.854 € Jemstvo9.122 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I 45/2019 dana 09.10.2020. godine.

Datum javne prodaje06.11.2020. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/264-22-57; 011/264-22-58; 011/264-22-64; 011/264-22-65; 011/264-22-69

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, gabarita 140m2, broj etaža Pr+Sp u ulici Hajduk Stanka br. 1, na kat. parc. br. 6666/13, upisane u LN br. 5970 KO Inđija, procenjene vrednosti 91.219,58 Eur-a, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 63.853,71 Eur-a.

Javno nadmetanje će se održati dana 06.11.2020. godine sa početkom u 10,00 časova na adresi kancelarije javnog izvršitelja Kralja Petra I, broj 9 u Inđiji.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Nema komentara