Begeč - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaPetra Drapšina 54 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*9.843 € Jemstvo1.406 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 333/18 dana 08.10.2020. godine.

Datum javne prodaje29.10.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada - objekat 1 u Begeču, ul. Petra Drapšina br. 54, u površini od 87m2 kao i zemljište uz zgradu - objekat površine 500m2, i njivu 2. klase, pov. 81m2 a koje nepokretnosti se nalaze na kat. parc. br. 1004/1, upisane u privremeni LN br. 2618 KO Begeč, koje nepokretnosti sada u evidenciji kat. nepokretnosti ima sledeće podatke:
- Zemljište pod zgradom - objektom, površine 88m2, br. zgrade 1, u ul. Petra Drapšina, njiva 2. klase, površine 80m2, ul. Petra Drapšina br. 54, na kat. parc. br. 1004/1, upisano u LN br. 2618 KO Begeč.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 1.659.280,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cean iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.161.496,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 29.10.2020. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Novom Sadu i Osnovnog suda u Novom Sadu, Slobodan Živanov, ulica Futoška br. 20, sprat V, stan 26, Novi Sad.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.