Bečej - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaNeznanog junaka 137 OpštinaBečej
Cena EUR*8.944 € Jemstvo1.278 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 15/20 dana 07.10.2020. godine.

Datum javne prodaje02.11.2020. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/264-22-57, 011/264-22-58, 011/264-22-64, 011/264-22-65, 011/264-22-69; milos.petakovic@vp.rs, jovana.arsic@vp.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnosti pr, sagrađena na kat. parc. br. 51 površine u gabaritu 116m2, koja se nalazi u ulici Neznanog junaka broj 137, sve upisano u LN br. 10030 KO Bečej, procenjene vrednosti 1.507.668,75 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Oglašava se prvo elektronsko javno nadmetanje za dan 02.11.2020. godine putem portala eaukcija.sud.rs. Vreme davanja ponuda traje u periodu od 09,00 do 13,00 časova.