Prodaja nepokretnosti u Baču


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaJugoslovenske narodne armije 137 OpštinaBač
Cena EUR*80.085 € Jemstvo17.161 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje29.10.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/424-235 i 021/527-286

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

U izvršnom postupku koji se vodi kod javnog izvršitelja mr Vujadina Masnikose u Novom Sadua po predlogu izvršnog poverioca Vojvođanske banke ad Novi Sad, određena je prva javna prodaja nepokretnosti:

Zgrada poslovnih usluga, broj zgrade 1, površine u gabaritu 269m2 na adresi Jugoslovenske narodne armije br. 137, sagrađene na kat. parceli br. 287 KO Bač

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi: 13.500.000,00 dinara.

Prodaja je zakazana za dan 29.10.2020. godine, a početna cena na prvoj prodaji iznosi 9.450.000,00 dinara (70% od utvrđene tržišne vrednosti)

Svaki ponudilac je dužan da najkasnije dva dana pre početka nadmetanja uplati jemstvo u visini od 15% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, na račun Ministarstva pravde koji je naveden na sajtu eaukcija.sud.rs na kom je postavljena i predmetna prodaja

Kupac je dužan da cenu po kojoj nepokretnost bude prodata položi izvršitelju u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata javne prodaje, a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se nepokretnost. Kupac snosi sve troškove u vezi taksi, poreza a radi prenosa vlasništva.