Prodaja nepokretnosti u Novom Bečeju


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaRadnička 113 OpštinaNovi Bečej
Cena EUR*771 € Jemstvo110 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje10.11.2020. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

023/566-173

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:

OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 u Novom Bečeju u ul. Radnička br. 113 koja je istaknuta na parc. br. 3872 K.O. Novi Bečej ( površina parcele 584 m2 ), vlasništvo izvršnog dužnika u celosti u udelu 1/2.

UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST: tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 130.000,00 dinara a početna cena čini 70% od procenjene tržišne vrednosti odnosno iznosi na prvom javnom nadmetanju ukupno 91.000,00 dinara.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 10.11.2020 godine u 12,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Željka Kesića u Zrenjaninu u ul. Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića br. 15 ( sprat treći ).

Početna cena iznosi 70 % od procenjene vrednosti i iznosi 91.000,00 dinara, ispod kojeg iznosa se predmetna nepokretnost ne može prodati i ista predstavlja utvrdjenu vrednost za nadmetanje.

Učesnici javnog nadmetanja dužni su prethodno uplatiti iznos od 10% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti na ime jemstva u depozit javnog izvršitelja broj 205-210319-19 sa pozivom na broj I.I. 222/19, te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu.

Razgledanje predmetne nepokretnosti biće dozvoljeno dana 09.11.2020 godine. Lice koje je zainteresovano za razgledanje dužno je da se najavi javnom izvršitelju putem telefona 023/600-529 najkasnije dana 06.11.2020 godine i da uplati iznos od 2.879,88 dinara na račun javnog izvršitelja br. 205-210315-31 sa pozivom na broj I.I. br. 222/19.

Lice sa najpovoljnijom ponudom dužno je da položi cenu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata prodaje na namenrski račun javnog izvršitelja br. 205-210319-19 sa pozivom na broj I.I. br. 222/19.

Ako najpovoljniji ponudilac s javnog nadmetanja ne plati ponudjenu cenu u roku zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i stvar dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka plaćanja punuđene cene i tako redom dok se ne iscrpe svi ponudioci.

Na javnom nadmetanju, obavezno je nošenje maske.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti advokatu Zoran Trninić na br. Telefona 023/566-173.