Zemljište i objekti u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Ljube Davidovića OpštinaBeograd-Zvezdara
Cena EUR*46.940 € Jemstvo15.647 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 56/2016 dana 02.02.2021. godine.

Datum javne prodaje01.03.2021. Poverilac / Prodavac Nemanja Protić - izvršitelj
Kontakt telefon

011/254-68-34; 060/360-51-40

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaja nepokretnosti i to - prava korišćenja sa obimom udela od 1/4 na KP br. 11368/1, gradsko građevinsko zemljište, površine 384m2, Ul. Ljube Davidovića, pravo državine svojien sa obimom udela 1/4, na porodičnoj stambenoj zgradi, broj dela parcele 1, kućni broj 31, površine 92m2, nalazećoj na predmetnoj KP, kao i prava svojine sa obimom udela 1/4na sledećim nepokretnostima - na porodičnoj stambenoj zgradi, broj dela parcele 2, Ul. Ljube Davidovića 29, površine 34m2, na pomoćnoj zgradi brj dela parcele 3, Ul. Ljube Davidovića, površine 10m2, na pomoćnoj zgradi broj dela parcele 4, Ul. Ljube Davidovića, površine 5m2, i na pomoćnoj zgradi broj dela parcele 5, Ul. Ljube Davidovića, površine 2m2, sve nalazeće na predmetnoj KP, sve upisano u LN 3724 KO Zvezdara, procenjene vrednosti 18.463.200,00 dinara.

Početna cena iznosi 30 % od procenjene vrednosti. 

Javno nadmetanje održaće se dana 01.03.2021. godine u 13 časova u kancelariji javnog izvršitelja Nemanje Protića, Ul. Marka Oreškovića 7/2/2, Beograd-Zvezdara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti na račun javnog izvršitelja br: 330-4011814-19, koji se vodi kod banke „Credit Agricole Srbija AD. Novi Sad”, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj II 56/2016”.