Zemljište u Bošnjanu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Bošnjane OpštinaVarvarin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

064/896-01-35 i 021/527-286

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Omer Ekić u izvršnom predmetima I.Iv.88/19 zakazao je prvu javnu prodaju nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika, upisane:
A) U listu nepokretnosti broj 2018 KO Bošnjane, sa obimom udela 1/2:
- k.p.br.5154, potes Pljoš, površine 572 m2, voćnjak 3. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 9.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 4.500,00 dinara;
- k.p.br.5962, potes Pljoš, površine 816 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 13.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 6.500,00 dinara;
- k.p.br.5963, potes Pljoš, površine 781 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 12.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 6.000,00 dinara;
- k.p.br.5964, potes Pljoš, površine 374 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 6.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 3.000,00 dinara;
- k.p.br.5966, potes Pljoš, površine 383 m2, vinograd 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 6.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 3.000,00 dinara;
- k.p.br.5967, potes Pljoš, površine 732 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 12.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 6.000,00 dinara;
- k.p.br.5968/1, potes Pljoš, površine 3168 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 50.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 25.000,00 dinara;
- k.p.br.5968/2, potes Pljoš, površine 3234 m2, pašnjak 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 52.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 26.000,00 dinara;
- k.p.br.5970, potes Pljoš, površine 2470 m2, voćnjak 3. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 40.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 20.000,00 dinara;
- k.p.br.5972/1, potes Pljoš, površine 2305 m2, njiva 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 82.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 41.000,00 dinara;
- k.p.br.5972/2, potes Pljoš, površine 2331 m2, njiva 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 83.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 41.500,00 dinara;
- k.p.br.5973, potes Pljoš, površine 590 m2, njiva 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 21.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 10.500,00 dinara;
- k.p.br.6107, potes Pljoš, površine 659 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 11.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 5.500,00 dinara;
- k.p.br.6018, potes Pljoš, površine 1372 m2, pašnjak 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 22.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 11.000,00 dinara;
- k.p.br.6032, potes Pljoš, površine 827 m2, njiva 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 29.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 14.500,00 dinara;
- k.p.br.6167, potes Pljoš, površine 1633 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 26.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 13.000,00 dinara;
- k.p.br.6169/1, potes Pljoš, površine 3020 m2, šuma 4. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 48.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 24.000,00 dinara;
- k.p.br.6173, potes Pljoš, površine 383 m2, njiva 5. klase, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 6.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 3.000,00 dinara;
B) U listu nepokretnosti broj 1266 KO Bošnjane, sa obimom udela 1/1:
- k.p.br.1473, potes Metiljac, njiva 3. klase, površine 2607 m2, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 42.000,00 dinara;
- k.p.br.1480, potes Metiljac, njiva 3. klase, površine 960 m2, čija je vrednost utvrđena u iznosu od 15.500,00 dinara;

V) U listu nepokretnosti broj 2620 KO Bošnjane, sa obimom udela 473/1262:
-k.p.br.4891, potes/ulica Borisa Kidriča, ukupne površine 1262 m2, od čega 500 m2 zemljište uz zgradu i drugi objekat, njiva 4. klase, površine 319 m2 i voćnjak 3. klase, površine 443 m2, čija je vrednost utvrđena u ukupnom iznosu od 20.000,00 dinara, a vrednost udela koji se prodaje u iznosu od 8.000,00 dinara. Javnom izvršitelju je nepoznato da li su nekretnosti slobodne od lica i stvari.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a prvo nadmetanje će se obaviti dana 27. novembra 2020. godine, sa početkom u 12:00, u prostorijama javnog izvršitelja, u Kruševcu, u Ulici Stevana Sinđelića 27/1.

Zainteresovanim licima dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju predmetnu nepokretnost, a na osnovu pismenog zahteva upućenog javnom izvršitelju, uz polaganje predujma troškova javnog izvršitelja.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva iznos od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti za čiju kupovinu su zainteresovani, na namenski račun javnog izvršitelja Omera Ekića, broj 275-0010228248263-28 kod OTP banka Srbija AD Beograd, sa naznakom da se plaćanje vrši kao jemstvo za učešće na javnoj prodaji I.Iv.88/19.

Na javnoj prodaji mogu da učestvuju samo oni ponuđači koji uplate jemstvo najkasnije 26.11.2020. godine.
Ponuđač čija uplata ne bude vidljiva na izvodu navedenog namenskog računa za 26.11.2020. godine ili neki raniji dan, nema pravo učešća.

Početna cena nepokretnosti na prvom nadmetanju iznosi 60% od utvrđene tržišne vrednosti, a na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od utvrđene tržišne vrednosti.

Sve dažbine vezane za kupoprodaju i prenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan da plati prodajnu cenu u roku u roku od petnaest dana od dana zaključenja javne prodaje.

Ako najpovoljniji ponudilac s javnog nadmetanja ne plati ponuđenu cenu u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost se dodeljuje drugom po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene. Ako ni on cenu ne plati u roku, zaključkom se oglašava da je prodaja bez dejstva prema njemu i nepokretnost dodeljuje trećem po redu ponudiocu uz određivanje roka za plaćanje ponuđene cene. Isto važi i ako je imalac prava preče kupovine izjavio da kupuje nepokretnost pod istim uslovima kao najpovoljniji ponudilac.

Ako ni treći po redu ponudilac ne plati cenu u roku, javni izvršitelj utvrđuje da javno nadmetanje nije uspelo.

Ako je kupac izvršni poverilac čije potraživanje ne doseže iznos prodajne cene i ako bi se, s obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz nje, on plaća na ime cene samo razliku između potraživanja i prodajne cene.