Jednosoban stan u Beogradu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaSlobodana Jovanovića 1 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*41.828 € Jemstvo5.975 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodaje02.12.2020. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

066/333-787; 011/407-36-91

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Određuje se PRVA prodaja javnim nadmetanjem nepokretnosti i to:
- Jednosoban stan broj 15, površine 54 m2, (izmerene površine 57 m2) ulaz broj 5, na trećem spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, u ulici Slobodana Jovanovića broj 1, izgrađene na katastarskoj parceli broj 1370/4, upisane u list nepokretnosti 1494 KO Višnjica.

Pretpostavljenog vlasnika Danka Kotlajić iz Beograda, koja je dužna da trpi namirenje potraživanja prodajom predmetne nepokretnosti.

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 7.051.020,00 dinara
Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 4.935.714,00 dinara, što predstavlja 70% procenjene vrednosti nepokretnosti.
Jemstvo u visini 10% procenjene vrednosti iznosi 705.102,00 dinara.

Prva prodaja javnim nadmetanjem će se održati dana 02.12.2020. godine u Hotelu Golden Tulip Zira Beograd, adresa Ruzveltova br 35, Beograd, Sala: Mikonos conference room sa početkom u 14:00 časova.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo i o tome dostavili dokaz javnom izvršitelju najkasnije do početka javnog nadmetanja. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Miloša Mitrovića broj 205-209469-47 kod Komercijalne Banke a.d. Beograd ( sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.I. 2883/2018 )

Razgledanje nepokretnosti biće omogućeno dana 18.11.2020. godine u 10:00 časova, zainteresovanim licima koja se javnom izvršitelju pismeno obrate, podneskom ili putem e majl adrese milos@izvrsiteljmitrovic.rs, ako razgledanje ne bude omogućeno, novo razgledanje će se održati dana 30.11.2020. godine, u 15:00 časova.

Za sve detalje obavezno konsultovati dokument na linku „Zaključak o prodaji“.

Za ostalo kontaktirati Javnog izvršitelja direktno preko sledećih kontakt podataka: Miloš Mitrović 066/333 787, 011/4073 691