Paraćin - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaPećska 5 OpštinaParaćin
Cena EUR*11.250 € Jemstvo1.125 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.

Datum javne prodaje15.03.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 069/885-35-61 i 064/885-32-75, prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, broj etaža: Pr1, na kat.parceli br. 3602/1, u ul. Pećska br. 5, površine 85,85m2, upisana u list nepokretnosti br. 2726 KO Paraćin Grad, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Paraćin br. 952-02-13-028-31187/2020 od 04.08.2020. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 11.250,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 563 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u ponedeljak 15.03.2021. godine u 11,30h.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., najkasnije do 12.03.2021. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati depozita najkasnije do 13.03.2021. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela.