Zemljište u Bučju


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Bučje OpštinaKnjaževac
Cena EUR*1.504 € Jemstvo214 €
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

• KP br. 9796/1, KO Bučje, mzv „Srpata“ – njiva 5.klase, površine 6699m2, upisano u list nepokretnosti br.1349 KO Bučje, obim udela 1/1, tereta nema.
Tržišna vrednost udela 1/1 zemljišta na KP br.9796/1 KO Bučje utvrđuje se na iznos 94,535.85 RSD
• KP br. 9725/1, KO Bučje, mzv „Srpata“ – njiva 6.klase, površine 7620m2, upisano u list nepokretnosti br.1349 KO Bučje, obim udela 1/1, tereta nema.
Tržišna vrednost udela 1/1 zemljišta na KP br.9725/1 KO Bučje utvrđuje se na iznos 107,469.86 RSD
• KP br. 8612, KO Bučje, mzv „Zabel“ – njiva 5.klase, površine 2771m2, upisano u list nepokretnosti br.1349 KO Bučje, obim udela 1/1, tereta nema.
Tržišna vrednost udela 1/1 zemljišta na KP br.8612 KO Bučje utvrđuje se na iznos 39,154.77 RSD
• KP br. 9724, KO Bučje, mzv „Srpata“ – vinograd 5.klase, površine 802m2, upisano u list nepokretnosti br.1349 KO Bučje, obim udela 1/1, tereta nema.
Tržišna vrednost udela 1/1 zemljišta na KP br.9724 KO Bučje utvrđuje se na iznos 11,523.03 RSD

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi ukupno: 252,683.51 RSD.

Početna cena na 1.elektronskom javnom nadmetanju (70% utvrđene vrednosti nepokretnosti): 176,878.46 RSD (cca 1,504.30 EUR)

• U listu nepokretnosti br.1349 KO Bučje stoji Zabeležna zahteva za provođenje promena broj 952-02-13-153-6396/2020 – upis zabeležbe izvršenja I.IV.br.109/18

• Kontakt telefon javnog izvršitelja Miće Ivkovića: 019/739-778, 065/3738-601, faks 019/739-778

• Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 064/8363-078 ili na e-mail nekretnine@creditagricole.rs, svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.