Zemun - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaUl. Jakšićeva OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*89.829 € Jemstvo17.966 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-512/2019 dana 28.05.2021. godine.

Datum javne prodaje24.06.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02; eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada br. 13 u Jakšićevoj ulici, br. zgrade 1, Beograd, Zemun, na KP br. 13256/2, upisana u list nepokretnosti 4440 KO Zemun, kao prizemna, površine u gabaritu 104m2, a koja se u stvarnosti sastoji od suterenske etaže, prizemlja, prvog sprata i izvedene dogradnje kroz sve tri etaže, a što sve zajedno čini jedinstvenu funkcionalnu celinu, ukupne neto površine 265,00m2.

Procenjena vrednost iznosi 21.199.674,00 dinara, a početna cena je 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 24.06.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u sali javnog izvršitelja na adresi Vojvode Micka Krstića br. 1 u Beogradu.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.