Zemun - Porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaUl. Jakšićeva OpštinaBeograd-Zemun
Cena EUR*120.320 € Jemstvo17.189 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I-512/2019 dana 18.12.2020. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02; eb@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, zgrada br. 13 u Jakšićevoj ulici, br. zgrade 1, Beograd, Zemun, na KP br. 13256/2, upisana u list nepokretnosti 4440 KO Zemun, kao prizemna, površine u gabaritu 104m2, a koja se u stvarnosti sastoji od suterenske etaže, prizemlja, prvog sprata i izvedene dogradnje kroz sve tri etaže, a što sve zajedno čini jedinstvenu funkcionalnu celinu, ukupne neto površine 265,00m2.

Procenjena vrednost iznosi 20.282.550,00 dinara, a početna cena je 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.01.2020. godine u 13 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Beogradu, Ul. Vojvode Micka Krstića 1.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.