Poljoprivredno zemljište u Tolisavcu - UniCredit Bank


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Tolisavac OpštinaKrupanj
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/406-16-82 i 011/406-16-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd objavljuje oglas radi prodaje nepokretnosti izvršnog dužnika iz Tolisavca, neposrednom pogodbom, a u postupku koji se vodi pred javnim izvršiteljem Draganom Petrovićem iz LJubovije pod poslovnim brojem IIv 88/2020.

Na prodaju je sledeća nepokretnost:

Poljoprivredno zemljište, po kulturi njiva 4. Klase, kat. Parcela br.277, podbroj parcele 1, površine 0.38,16ha, potes Prebojine u privatnoj svojini izvršnog dužnika sa obimom udela 1/1, upisana u List nepokretnosti 566 KO Tolisavac po ceni od 148.150,00 dinara.

Katastarska parcela 277/1 u KO Tolisavac se naslanja na lokalni put, koji prolazi kroz selo. Na ovom zemljištu se mogu proizvoditi sve poljoprivredne culture bez većih ograničenja.

Zainteresovana lica se mogu javiti na brojeve telefona adv. kancelarije Tamara V. Simić 011/4061682, 011/4061680 ; ili na email: tamara.simic@odml.rs.