Zemljište u Obrenovcu


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Skela OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Iv 469/20 dana 05.01.2021. godine.

Datum javne prodaje04.02.2021. Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

062/222-599

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, ukupne površine 1033m2, koje se sastoji od zemljišta pod zgradom i drugim objektom br. 1 površine 34m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom br. 2 površine 40m2, zemljište uz zgradu i drugi objekat površine 500m2 kao broj dela parcele 3 i njiva 3. klase - građevinsko zemljište izvan građevinskog područja površine 459m2 kao broj dela parcele 4, koje se nalazi na području opštine Obrenovac, postojeće na kat. parc. br. 2827, upisane u LN br. 1162 KO Skela, pravo svojine sa obimom udela 1/1, procenjene vrednosti 165.000,00 dinara;
2. Udeo izvršnog dužnika u pravu svojine izvršnog dužnika sa idealnim obimom od 58/63 na poljoprivrednom zemljištu ukupne površine 6222m2, koje se sastoji od njive 3. klase, površine 3109m2, kao broj dela parcele 1 i njive 4. klase, površine 3113m2, kao broj dela parcele 2, koje se nalazi na području opštine Obrenovac, ulica/potes Očaga, postojeće na kat. parc. br. 2826 upisane u LN br. 1164 KO Skela, procenjene vrednosti 588.000,00 dinara;

Javno nadmetanje će se održati dana 04.02.2021. godine sa početkom u 14,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića u Beogradu, ul. Blagoja Marjanovića Moše br.1

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.