Bor - poslovni objekat


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaMoše Pijade 108 OpštinaBor
Cena EUR*8.369 € Jemstvo1.196 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 950/19 dana 25.12.2020. godine.

Datum javne prodaje22.01.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261, lawofficepetrovic@gmail.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 8925 KO Bor I, na kp.br. 1734, broj dela parcele 1, podbroj parcele 54, površina parcele 50m2, gradsko građevinsko zemljište, zemljište pod zgradom i drugim objetktom, zgrada trgovine, objekat ima odobrenje za upotrebu, broj etaža: prizemnih 1, broj objekata 1, površine 50m2, potes/ulica Moše Pijade br. 108;
Kp.br. 1734, podbroj parcele 54, površine 40m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom, podrum - neuknjiženi objekat;
Sve u ukupnoj procenjenoj vrednosti u iznosu od 1.410.778,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Prodaja nepokretnosti će se održati dana 22.01.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Zaječaru, Grovljanska broj 2.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.