Niš - porodična stambena zgrada


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaHusinskih rudara 16 OpštinaNiš
Cena EUR*80.209 € Jemstvo11.458 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. II 5114/19 dana 28.12.2020. godine.

Datum javne prodaje25.01.2021. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada, koja se nalazi u Nišu, ul. Husinskih rudara br. 16, br. zgrade 1, spratnosti Pr1+Sp2+Pk1, ukupne površine 278,80m2 (u katastru upisana površina u gabaritu 84m2), na kat. parc. br. 5593/2 upisana u LN br. 4148 KO Niš - Ćele Kula, objekat ima odobrenej za upotrebu.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 13.520.883,50 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 9.464.618,45 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.01.2021. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Miljana Trajkovića u Nišu, ul. Sinđelićev trg br. 1/3 (suteren).

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.