Prodaja nepokretnosti u KO Palilula


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaŠajkaška 31 OpštinaBeograd-Palilula
Cena EUR*59.500 € Jemstvo12.750 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje26.01.2021. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

064/896-01-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Vojvođanska banka a.d. , kao izvršni poverilac, upoznaje zainteresovana lica da je u toku izvršnog postupka 10 II 229/2020 pred javnim izvršiteljem Markom Vukićevićem zakazana prva prodaja elektronskog javnog nadmetanja nepokretnosti – dvosoban stan broj posebnog dela 14, površine 41 m2, II sprat, broj ulaza 31, broj zgrade 1, na kat.parceli br. 6171, svojina privatna, upisano u list nepokretnosti br. 1378 KO Palilula, ul. Šajkaška br. 31 za dan 26.01.2020. godine na portalu elektronskog javnog nadmetanja kome se pristupa na adresi www.eaukcija.sud.rs sa početkom u 09:00. Vreme davanja ponuda traje najduže četiri časa, odnosno od 09 do 13 časova, osim u slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka navedenog perioda, kada se vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja.

Postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati. Licitacioni korak određuje se u iznosu od 10% od početne cene nepokretnosti.

Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 85.000,00 evra. Početna cena nepokretnosti iznosi 59.500,00 evra. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva lica koja su prethodno položila jemstvo.

Jemstvo iznosi 15% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

Jemstvo se polaže u novcu na poseban račun Ministarstva pravde koji je objavljen na internet stranici portala elektronske prodaje, najkasnije dva dana pred održavanja javnog nadmetanja, inače će se se licu uskratiti učešće na javnom nadmetanju.

Jemstvo u svakom slučaju gubi učesnik koji ne ponudi ni početnu cenu, kao i učesnik koji odustane od javnog nadmetanja. U tom slučaju postupiće se na način u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju čl. 182 stav 2. i 3. Razgledanje nepokretnosti javni izvršitelj će omogućiti dana 13.01.2021. i 20.01.2021. godine u periodu od 10:00 – 12:00 časova.

Zainteresovana lica u toku postupka o svom trošku mogu angažovati advokata ili drugo stručno lice.

Pun sadržaj zaključka o prvoj prodaji elektronskog javnog nadmetanja možete pronaći na interenet stranici Prvog osnovnog suda u Beograda i internet stranici Komore javnih izvršitelja.

Za više informacija možete kontaktirati punomoćnika Vojvođanske banke a.d, izvršnog poverioca, na broj 064/8960 105 u period od 10:00 – 16:00 časova.