Zgrade poljoprivrede i zemljište u Iđošu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaKO Iđoš OpštinaKikinda
Cena EUR*56.780 € Jemstvo17.034 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka II 473/20 dana 04.01.2020. godine.

Datum javne prodaje04.02.2021. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

LN br. 2701 KO Iđoš:

- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 1, površine 6a49m2;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 2, površine 98m2;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 3, površine 5a74m2;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 4, površine 10a95m2;
- Zemljište pod zgradom i drugim objektom, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 5, površine 5a00m2;
- Njiva 3. klase, KP br. 3999/2, potes/ulica selo, br. dela 6, površine 1ha93a30m2;
- Zgrada poljoprivrede, pogon za proizvodnju koka nosilja, na KP br. 3999/2, br. objekta 1, br. etaža Pr1, selo, površine 649m2;
- Ostale zgrade, kancelarija na KP br. 3999/2, br. objekta 2, br. etaža Pr1, selo, površine 98m2;
- Zgrada poljoprivrede, pogon za proizvodnju koka nosilja, na KP br. 3999/2, br. objekta 3, br. etaža Pr1, selo, površine 574m2;
- Zgrada poljoprivrede, pogon za proizvodnju koka nosilja, na KP br. 3999/2, br. objekta 4, br. etaža Pr1, selo, površine 1095m2;
Procenjene vrednosti 13.400.000,00 dinara.

Početna cena iznosi 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 04.02.2021. godine putem portala eaukcija.sud.rs
Vreme davanja ponuda traje u periodu od 9 do 13 sati.

Ponudioci su dužni da na ime jemstva uplate 15 % od procenjene vrednosti.